WYDARZENIA - 2018

Siedemnastka szkołą studyjną

Siedemnastka szkołą studyjną!

Siedemnastka szkołą studyjną!

Kilkoro nauczycieli z naszej szkoły wzięło udział w MENowskim projekcie Wychować Człowieka Mądrego.

https://www.tutoringszkolny.pl/

Jak wieloletni praktycy, eksperci w pracy metodą tutoringu, jeździliśmy do różnych szkół w Polsce, aby krzewić nowatorskie sposoby pracy z uczniem. Staliśmy się jedną z niewielu w Polsce, a jedyną w Warszawie szkołą wzorcową, którą teraz odwiedzają delegacje z innych szkół polskich, które wdrażają tutoring u siebie i które chcą zobaczyć jak pracujemy. Chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem.

21.02.2018 odwiedziły nas nasze koleżanki z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Juliusza Słowackiego z Częstochowy.

Dziękuję naszym uczniom za to, że chętnie i aktywnie wzięli udział w tym spotkaniu.

Życzymy nauczycielom z Częstochowy powodzenia!

Siedemnastka szkołą studyjną! Siedemnastka szkołą studyjną!