TUTORING

Każdy znajdzie swoją drogę

Liceum Ogólnokształcące Społeczne Nr 17

TUTORING - KILKA SŁÓW O METODZIE

MAGDALENA GAWIN

Tutoring jest metodą stosowaną w edukacji, wyznaczającą inną filozofię kształcenia. Żyjemy w świecie promującym samodzielność myślenia, kreatywność i zaradność. Edukacja powinna podążać za dokonującymi się na naszych oczach zmianami społecznymi i wspierać różne formy indywidualizmu w procesie kształcenia. Tutoring jest właśnie jedną z takich form, stosowanych zarówno w szkołach jak i na uczelniach wyższych. Praca tą metodą opiera się na indywidualnych i regularnych spotkaniach nauczyciela (tutora) z uczniem.

„Tutoring” i „tutor” to pojęcia mające swoje źródła w języku angielskim i oznaczające ogół procesów nastawionych na wszechstronny rozwój podopiecznego. W zależności od motywacji ucznia rozwój ten może obejmować pogłębienie predyspozycji intelektualnych w szerokim, interdyscyplinarnym spektrum zainteresowań; może też stanowić pomoc w samookreśleniu i dojrzałym wyborze konkretnej specjalizacji, którą uczeń chce konsekwentnie pogłębiać. Z pewnością rolą tutora na każdym z etapów współpracy jest służenie radą w zakresie efektywnego i adekwatnego do deklarowanych potrzeb i zamierzeń ucznia – planowania odpowiednich działań i racjonalnych sposobów ich realizacji.

CO WARTO WIEDZIEĆ O TUTORINGU?

LUCYNA BOJARSKA

Tutoring to metoda pracy, w której uczeń ma czas na systematyczne indywidualne rozmowy z wybranym przez siebie nauczycielem. Ten czas może wykorzystać na różne sposoby, rozmawiając z doświadczonym i życzliwym dorosłym o tym wszystkim, co go trapi: wspólnie szukać sposobów wychodzenia ze szkolnych kryzysów; zastanawiać się nad ścieżkami własnego rozwoju; radzić się, co zrobić, żeby rozwijać swoje zainteresowania; dowiadywać się, jak przełamywać własne ograniczenia; wspólnie szukać legalnych(!) sposobów na zwiększenie swojej towarzyskiej atrakcyjności itd. Mówi się wśród specjalistów, że współcześni młodzi ludzie cierpią na „deficyt rozmów”. Ogromna część problemów adaptacyjnych i społecznych młodzieży wynika właśnie z braku szansy na „przegadanie” swoich problemów z życzliwym dorosłym. Szkolny tutoring w dużym stopniu wypełnia tę lukę. Tym bardziej, że w wielu wypadkach to właśnie szkoła i to, co w niej spotyka młodego człowieka, jest największym źródłem jego kłopotów.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRACOWNI DOBRYCH PRAKTYK

Pracownia Dobrych Praktyk działająca przy LO Społecznym nr 17 organizuje raz w miesiącu spotkania tutorów.

W roku szkolnym 2012/2013 doskonaliliśmy nasze umiejętności pracy na szkoleniach i warsztatach.
  1. Nastolatek – norma a złe zachowanie – Marta Bieniasz
  2. Szukanie i budowanie najlepszych dla klienta rozwiązań właściwych dla sytuacji, w jakiej się znajduje – Marta Bieniasz
  3. Teoria dialogu motywującego czyli podstawa kontaktu z podopiecznym – Urszula Grodzka
  4. Metody pracy nad wewnętrzną motywacją do zmiany – Urszula Grodzka
  5. Nauki mistrzów, George Steiner – o wtargnięciu w procesie dydaktycznym – Magdalena Gawin
  6. Nauki mistrzów – Michel Foucault władza nauczyciela? – Magdalena Gawin
  7. Jak mądrze chwalić – Marek Rożalski

W planach na V i VI 2013 Łukasz Ługowski – Jak podążać za uczniem, oraz Marek Rożalski – Synergia i dopasowanie.

Nasi szkoleniowcy:

Marta Bieniasz – Psycholog, trener treningu grupowego oraz superwizor (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia oraz Centrum Pomocy Specjalistycznej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Lucyna Bojarska – pedagog, trener, superwizor, współautorka książek: Dziecko w szkole, Prawa człowieka w szkole, autorka Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli o środkach dyscyplinujących w szkole, Samorząd uczniowski nie bibelot, Belfer na huśtawce. O autorytecie nauczyciela

Urszula Grodzka – psycholog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, certyfikowany Terapeuta Motywujący (certyfikat nr 9), ponad 20 lat doświadczenia zawodowego, Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii, MOS nr 1 „SOS”

Magdalena Gawin – dr filozofii, nauczycieka i tutorka w LOS nr 17, Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej

Łukasz Ługowski – dyrektor MOS nr 2 „KĄT”

Marek Rożalski – trener szkolenia dla biznesu, szkolenia NLP, seminaria rozwoju osobowości, szkolenia umiejętności przywódczych i przyjaznych negocjacji

PREZENTACJA O TUTORINGU


Zapraszamy do obejrzenia prezentacji dotyczącej tutoringu autorstwa Sławomira Ratajczaka, nauczyciela i tutora w naszej szkole.