WIADOMOŚCI - 15/16

Każdy znajdzie swoją drogę

Liceum Ogólnokształcące Społeczne Nr 17

POŻEGNANIE TEGOROCZNYCH ABSOLWENTÓW.

A TERAZ IDŹ, IDŹ, SPEŁNIAJ SWE MARZENIA JUŻ DZIŚ.

z fanpage'a Siedemnastki
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014

PROJEKT „SZTUKA”

PROJEKT „SZTUKA”

W II semestrze roku szkolnego 2015/2016 wprowadziliśmy w naszej szkole dodatkowy przedmiot dla klasy pierwszej, którego program obejmuje aktualne zagadnienia sztuki współczesnej, takie jak sztuki wizualne, muzyka oraz performans.

Celem, jaki przyświecał autorom projektu jest z jednej strony poszerzenie wiedzy uczniów na temat wybranych zagadnień z zakresu sztuki współczesnej i ich intelektualnych i społecznych kontekstów, z drugiej zaś zapoznanie uczestników podczas zajęć warsztatowych z nowoczesnymi formami artystycznej ekspresji. Zajęcia mają charakter teoretyczny i warsztatowy i prowadzone są przede wszystkim przez ekspertów reprezentujących instytucje kultury oraz artystów.

Zwieńczeniem projektu jest realizacja performansu, wystąpienia, którego uczniowie byliby jedynymi autorami począwszy od dekoracji, przez choreografię po dobór treści oraz podkładu muzycznego. Dzięki nawiązanej współpracy z warszawskim Nowym Teatrem, uczniowie mają możliwość zaprezentować swoje działania w warunkach pozaszkolnych.

Prowadzący

Agnieszka Lasota

Polska artystka wizualna i designerka. Ponownie współpracuje z nami. W 2012 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w jej projekcie Faceblok (strona projektu uż niedostępna).

Justyna Rekś-Raubo

Wiolonczelistka, organizatorka festiwali muzycznych, artystka współpracująca m.in. z Centrum Sztuki Współczesnej oraz z Warszawską Operą Kameralną. Koordynatorka projektów oraz organizatorka wielu imprez muzycznych skierowanych do młodzieży.

Tomasz Sierawski

ZAJĘCIA DODATKOWE "POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO"

Zajęcia dodatkowe
Polityka i Społeczeństwo

prowadzący: Stanisław Skarżyński, socjolog, dziennikarz, doktorant w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, członek zespołu "Res Publiki Nowej", współpracownik Radia ZET i Gazety Wyborczej.

termin: czwartek godz. 15.15

tematy:

  1. Zajęcia organizacyjne
  2. Podmiot polityki (plemię/naród/ludzkość)
  3. Podstawowe teorie społeczeństwa
  4. Postęp i tradycja
  5. Demokracja. Trójpodział władzy. Media. PR
  6. Polityka historyczna 1 – narracja oficjalna
  7. Polityka historyczna 2 – zapominanie jako narzędzie
  8. Mniejszości (Żyd/gej/uchodźca)
  9. Polityka zagraniczna 1 – Unia Europejska
  10. Polityka zagraniczna 2 – co kształtuje świat

Tomasz Sierawski